Werkwijze

HMO richt zich als launching customer op het stimuleren van innovaties in bouw en productie. De innovaties moeten passen bij de doelstelling van HMO, namelijk het vitaliseren van werklocaties. HMO streeft ernaar om vijf innovaties per jaar toe te passen. Uitgangspunt is dat de innovatie kan plaatsvinden binnen een haalbare business case, waarbij HMO ook binnen een redelijke termijn, met een gepaste mate van revolverendheid, tot een exit kan komen.

Doel: meerwaarde creëren

Businesscase centraal
De initiatiefnemer werkt zijn of haar idee voor een toepasbare innovatie altijd eerst uit in een globale business case. Uit deze business case blijkt in elk geval dat de innovatie:

1 Toegevoegde waarde heeft voor het desbetreffende gebied of ontwikkeling qua positionering, profilering en marketing;
2. Toegevoegde waarde heeft voor de bedrijfsvoering van de gebruikers en bedrijven die betrokken zijn bij het desbetreffende gebied of ontwikkeling;
3. Nog niet eerder is toegepast en een meerwaarde kent ten opzichte van reeds bestaande alternatieven;
4. Marktpotentie heeft voor verdere ontwikkeling en opschaling.

Haalbaarheid
Uitgangspunt is dat de innovatie gerealiseerd kan worden met een haalbare/rendabele businesscase, die zowel voor het gebied als vanuit marktperspectief een positief resultaat genereert. HMO werkt hierbij met de Checklist Businesscase van de provincie, om de haalbaarheid te toetsen en de stand van zaken bij te houden. Met een haalbare businesscase kan HMO haar investering terugverdienen, inclusief de extra kosten die samenhangen met het toepassen van de innovatie op basis van een revolverende inzet.


Powered by: