Werkwijze

HMO richt zich als launching customer op het stimuleren van innovaties in bouw en productie. Binnen haar reguliere werkwijze werkt HMO hierbij aan de gewenste maatschappelijke effecten van innovaties binnen een passend zakelijk kader. Daarbij streeft HMO ernaar om voor de komende vijf jaar tenminste vijf innovaties per jaar toe te gaan passen.

Werkwijze HMO

Businesscase
De werkwijze is dat de initiatiefnemer, al dan niet in samenspraak met of met ondersteuning vanuit HMO, ideeën voor toepasbare innovaties uitwerkt tot een eerste globale business case. Uit deze business case blijkt in elk geval dat deze innovatie:

1 Een toegevoegde waarde heeft voor het desbetreffende gebied of ontwikkeling qua positionering, profilering en marketing;
2. Een toegevoegde waarde heeft voor de bedrijfsvoering van de gebruikers en bedrijven die betrokken zijn bij het desbetreffende gebied of ontwikkeling;
3. Nog niet eerder is toegepast en een meerwaarde kent ten opzichte van reeds bestaande alternatieven;
4. Marktpotentie heeft voor verdere ontwikkeling en opschaling.

Haalbaarheid
Uitgangspunt is dat de innovatie gerealiseerd kan worden met een haalbare/rendabele businesscase, die zowel voor het gebied als vanuit marktperspectief een positief resultaat genereert. HMO werkt hierbij met de Checklist Businesscase van de provincie, om de haalbaarheid te toetsen en de stand van zaken bij te houden. Met een haalbare businesscase kan HMO haar investering terugverdienen, inclusief de extra kosten die samenhangen met het toepassen van desbetreffende innovatie op basis van een revolverende inzet.


Powered by: