Zonnetool

Voor dochtermaatschappij Investeer in Energie heeft HMO een online beheersysteem laten bouwen. In dit systeem staan per project alle specificaties van het project plus alle benodigde documenten en deadlines die het RVO stelt in verband met de SDE+-subsidie. Op basis van dit beheersysteem kunnen de lopende energieprojecten op een overzichtelijke wijze worden voorbereid, gerealiseerd en beheerd.

Status: Toegepast 

Powered by: