Slimme batterij voor zonnepanelen

Congestie op het netwerk is een probleem. Het netwerk is te drukbezet om je energie te kunnen terugleveren. Dat komt doordat zonnepanelen vaak meer energie opwekken dan je kunt gebruiken. Lokaal energie delen kan dat deels oplossen, maar bijvoorbeeld in de zomer is er een overschot. Er is dus behoefte aan manieren om de opgewekte energie op te slaan.

Friday Energy heeft een slimme batterij ontwikkeld voor zonnepanelen. Heeft jouw bedrijf te veel energie om op te slaan in de batterij, dan wordt deze overtollige energie teruggeleverd aan het openbare net. Via dit net komt het in de community. De netbeheerder kan echter restricties opleggen over de hoeveelheid en het moment waarop energie mag worden teruggeleverd. Dit komt voornamelijk voor in gebieden waar energienetwerken vollopen. De software van Friday Energy zorgt dat met deze teruglevering de meest optimale financiële opbrengst wordt gerealiseerd.

Als je van de netbeheerder geen energie mag terugleveren, zorgt de Friday Battery dat je zoveel mogelijk opgewekte energie zelf verbruikt. De batterij communiceert met de zonnepanelen, waardoor ook een eventueel overschot aan energie wordt gestuurd.

Voordelen: Optimaal gebruik van opgewekte zonne-energie
Status: In ontwikkeling. Friday Energy en HMO werken samen aan de uitvoering van een pilot.
Website: friday.energy 

Powered by: