PVT-panelen

Een PV-paneel met een warmte-opnemende, waterdragende folie aan de achterzijde. Door warmte aan het paneel te onttrekken, verhoogt het rendement van het paneel en kan de restwarmte ingezet worden voor verwarming van het gebouw.

Viridi heeft thermische zonnepanelen ontwikkeld: PVT-panelen (Photo Voltage Thermische panelen). Op een innovatieve manier kan de vrijkomende warmte van het paneel benut worden om een warmtepomp aan te drijven. Bijkomend voordeel is dat hierdoor de opbrengstcapaciteit en efficiency van de panelen wordt vergroot. De techniek is toe te passen op bestaande zonnepanelen.

Het bedrijf heeft een volledige installatie van 140 panelen in veldopstelling geplaatst op het grasveld aan de kop van Gebouw N in Hengelo. De opbrengst van deze installatie wordt gebruikt om de nieuwe dakopbouw in de winterperiode te voorzien van voldoende warmte. De opwekking ontstaat op het veld en wordt met een buizensysteem getransporteerd naar het souterrain, waar 2 buffervaten van 5.000 liter staan opgesteld. Door de warmte of kou te onttrekken aan de panelen, ontstaat een veel hoger rendement. Met deze ontwikkeling kunnen uitbreidingen als de dakopbouw gerealiseerd worden zonder beperkingen. De nieuwe energievoorzieningen zorgen voor een gasloos en ultra duurzaam gebouw, dat een duidelijke bijdrage levert aan de verduurzaming van het High Tech Systems Park.

Businesscase gebaseerd op: gebruik, SDE+ beschikking op zowel PV-panelen als thermie (grote meerwaarde), verlaging energieverbruik, inzet op energieneutraliteit.
Status: Toegepast.
Website: www.viridiproduction.com 

Powered by: