PVT-panelen

Een PV-paneel met een warmte-opnemende, waterdragende folie aan de achterzijde. Door warmte aan het paneel te onttrekken, verhoogt het rendement van het paneel en kan de restwarmte ingezet worden voor verwarming van het gebouw.

Businesscase gebaseerd op: gebruik, SDE+ beschikking op zowel PV-panelen als thermie (grote meerwaarde), verlaging energieverbruik, inzet op energieneutraliteit.
Status: In gesprek.
Website: www.viridiproduction.com 

Powered by: