Groene waterstof

Groene waterstof (‘renewable hydrogen’) is waterstof die is geproduceerd met duurzame energie. De bekendste manier om dat te doen is elektrolyse, waarbij water (H2O) via groene elektriciteit wordt gesplitst in waterstof (H2) en zuurstof (O2). In Nederland is een groot aantal partijen bezig te experimenten met deze elektrolysers op megawattschaal. Waterstof komt ook vrij bij het op hoge temperatuur vergassen van biomassa.

In onze huidige energiemix wordt ongeveer 20% geleverd in de vorm van elektriciteit en 80% in de vorm van aardgas of vloeibare fossiele brandstof (benzine, diesel). Door onze klimaatdoelstellingen gaat dit komende tijd sterk veranderen. Het aandeel elektriciteit geproduceerd door wind en zon zal sterk toenemen.

Voor een aantal toepassingen zoals zwaar transport, hoge temperatuur processen in de industrie en in de luchtvaart, is er nog geen goede elektrische oplossing en blijft er behoefte aan een duurzaam gas. Hier kan waterstof een nuttige rol spelen. Daarnaast is waterstof belangrijk in de vorm van grootschalige opslag, voor de momenten dat het windstil is en bewolkt.

HMO heeft als launching customer contact met meerdere partijen die op dit gebied bezig zijn. Met twee partijen bereidt HMO een pilot voor om de techniek in de praktijk te brengen. Gedacht wordt aan een kleinschalig waterstofproject, waarbij een klein zonnedak genoeg waterstof produceert om een waterstof(verwarmings)ketel te voeden met brandstof. Hierbij wordt de overvloedige hoeveelheid geproduceerde waterstof aan het gasnet teruggeleverd (waterstofinjectie in het gasnetwerk).

Status: in ontwikkeling 

Powered by: