Cementloos beton

Cementloos beton voor toepassingen in vastgoed. Een eerste pilot is gerealiseerd in de infrabouw (rotonde op de N737 in opdracht van provincie Overijssel).

Voordelen: duurzame betonoplossing
Status: in gesprek. Productieproces moet aangepast voor een concrete uitvoering, HMO gaat een haalbaarheidsanalyse uitvoeren.
Website: www.rouwmaat.nl 

Powered by: